เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 24 เมษายน 2563 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนำเครื่องอุปโภคบริโภค
และเงินจำนวน 1,000 บาท มอบผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้น ณ พื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 3 ราย ดังนี้
1.นางพวง มนิล
2.นางช่วย พรงพราหม
3.นายจวบ บัวประหลาม