เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 เมษายน 2563 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่มอบถุงธารน้ำใจต้านภัย COVID-19 แก่ประชาชน
ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จำนวน 395 ชุด/ครัวเรือน
ณ จุดมอบของทั้ง 7 ตำบล เขตอำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร