เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 เมษายน 2563 เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กระทรวงแรงงาน
และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมปฎิบัติการเชิงรุกในการให้ความรู้แก่แรงงานข้ามชาติในการป้องกันและระวังตนในชีวิตประจำวันอันเกิดจากแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
(COVID-19) โดยได้ประชุมให้ความรู้แก่แรงงานข้ามชาติในพื้นที่ตลาดกุ้ง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งมอบถุงธารน้ำใจฯ ให้กับแรงงานข้ามชาติ
ที่ได้รับผลกระทบ จากการกักกันตนในกลุ่มผู้เสียติดเชื้อของแรงงานข้ามชาติ จำนวน 500 ชุด/ครัวเรือน โดยส่งมอบผ่านมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
(LPN) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร