เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 เมษายน 2563 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายสุธี ทองแย้ม พร้อมด้วยนายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญและหัวหน้าส่วนราชการ
ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โรคโควิด 19) เขตพื้นที่ตำบลไก่คำ บริเวณ วัดราสิยาราม หมู่ 1 ต. ไก่คำ พร้อมทั้ง
มอบนโยบาย  กล่าวพบปะพี่น้องชาวตำบลไก่คำและมอบถุงยังชีพ ออกไปพื้นที่บ้านผู้กักตัว