เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

นายรุจน์  รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่  จิตอาสาสภากาชาดไทย
กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาพลได้ออกบรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัยเสียหายบางส่วน จำนวน ๔  ราย
ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน ๔  ชุด