เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

นางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ มอบหน้ากากอนามัย Face Shield จำนวน 390 ชิ้น
และหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 390 ชิ้น  ให้กับสาธารณสุขอำเภอบ้านไผ่ เพื่อส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำตำบล ทั้ง 13 แห่ง
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ โควิด 19  ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่่น โดยได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการ และ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่