เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 เมษายน 2563 นางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ  มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ
ออกเยี่ยมผู้ประสบวาตภัย  จำนวน 46 ราย ในพื้นที่บ้านจอก หมู่ที่ 3 ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ
 จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ
มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 46 ชุด พร้อมทั้งมอบแอลกอฮอล์ ที่ได้รับสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด  ให้กับประชาชน เพื่อเป็นการสร้างขวัญ
ให้กำลังใจในเบื้องต้น