เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวนุชจรินทร์  ไชยสัจ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดอำนาจเริญ พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือให้กับผู้เฝ้าระวัง
กักตัว 14 วัน หลังเดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่นๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค
ทำให้มีปัญหาด้านค่าครองชีพ ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญจะได้นำชุดธารน้ำใจที่ได้รับการสนับสนุนจาก
สำนักบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จำนวน 1,645 ชุด
 มอบแก่ผู้อยู่ระหว่างกักตัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ทั้ง 7 อำเภอในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ได้แก่
1.อำเภอลืออำนาจ               222 ชุด
2.อำเภอชานุมาน                 276 ชุด
3.อำเภอพนา                       51   ชุด
4.อำเภอเสนางคนิคม           70   ชุด
5.อำเภอหัวตะพาน               203 ชุด
6.อำเภอปทุมราชวงศา         164 ชุด
7.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ    656 ชุด
ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ โดยมีนายสุธี  ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี