เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 เมษายน 2563 นางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ
ออกเยี่ยมผู้ประสบวาตภัย  จำนวน 46 ราย ในพื้นที่ บ้านจอก หมู่ที่3 ตำบลดงบัง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ
มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 46 ชุด พร้อมทั้งมอบแอลกอฮอล์ ที่ได้รับสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด  ให้กับประชาชน เพื่อเป็นการสร้างขวัญ
ให้กำลังใจในเบื้องต้น