เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 23 เมษายน 2563 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนำเครื่องอุปโภคบริโภค
และเงินจำนวน 1,000 บาท มอบผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้น ณ พื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 5 ราย ดังนี้
1.นางถนอม พันธ์บาล
2.นางชุม หอแป้น
3.นางพร้อม ปานมาศ
4.นายไสว วรรคจันทร์
5.นางลอย สว่างภพ