เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 23 เมษายน 2563 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล, นางสมจิตร์ สร้อยสำโรง
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารมอบเฟรชชิลให้กับศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์จังหวัดมุกดาหาร กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ ตามจุดตรวจ จุดสกัด และจุดคัดกรอง ตามเส้นทางคมนาคมและรอยต่อระหว่างจังหวัด ครอบคลุมทุกอำเภอ จำนวน 15 จุด/แห่ง
เพื่อป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายเอกราช มณีรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้แทนรับมอบ
พร้อมด้วย ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบ ณ ห้องปกครองจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร