เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 22 เมษายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ เหรัญญิกฯ สมาชิกฯ และเจ้าหน้าที่ของเหล่ากาชาดจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ร่วมกันทำ Face Shield  จัดเตรียมหน้ากากอนามัยแบบผ้าและร่วมกันตัดผ้าที่มีสัญลักษณ์สภากาชาดไทย ณ  สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี