เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 22 เมษายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายนิมิต วงษ์จินดา
ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ได้ไปเยี่ยมครอบครัว นางสาวสังวาล เนียมขำ อายุ 85 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 186 ถนนดอนนก
ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นางสาวสังวาล เนียมขำ อาศัยอยู่กับ นายก้า แซ่เลี้ยง สองคนตายายเพียงลำพัง ไม่มีบุตรและไม่ได้รับเงินผู้สูงอายุ
ประกอบกับต้อง “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” จึงส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบชุดธารน้ำใจจากสำนักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยให้จำนวน 1 ถุง  เนื่องจากสองตายายมีความหวั่นกลัวและป้องกันตนเองจาก โควิด-19 จึงไม่สามารถออกไปซื้อของอุปโภค – บริโภค
ในสิ่งที่จำเป็นพื้นฐานได้อีกทั้งยังได้มอบเงิน จำนวน 3,000 บาท เพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจในเบื้องต้นด้วย