เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 22 เมษายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยกรรมการฯ  ที่ปรึกษาฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายบรรเจิด สาริพัฒน์
นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ผอ.รพ.สต. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. กำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ เพื่อมอบชุดธารน้ำใจ
จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชนผู้ที่เดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบ จากการกักกันตัวเองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 โดยได้แจ้งความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือผ่านแอพพลิเคชั่น “พ้นภัย” ร่วมสู้ โควิด-19