เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 เมษายน 2563 นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางภัทรพร  กัปตัน เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ
กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ เยี่ยมผู้ยากไร้ขาดแคลนนมผงอาหารขั้นวิกฤติ เนื่องจากไม่มีรายได้ นางสาวดรุณี  พันธ์เรือง ณ บ้านเลขที่ 252 ม.9
ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบเงินช่วยเหลือ 2
,000 บาท เครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทา
ความเดือนร้อนในเบื้องต้น