เลือกหน้า

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ออกบรรเทาทุกข์ เยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอกุฉินารายณ์ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธ์ุ สาขากุฉินารายณ์ ในพื้นที่ตำบลสามขา  จำนวน 2 ครัวเรือน ได้แก่
1.นางหนูไพร ดลจำรัส อายุ 82 ปี ณ บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 12 ตำบลสามขา ซึ่งบ้านถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยในเบื้องต้น เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 10,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 1 ชุด นม UHT พร้อมดื่ม จำนวน 1 ลัง และผ้าห่มจำนวน 1 ผืน
2.นางค้ำ โชติบุญ อายุ 74 ปี ณ บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 12 ตำบลสามขา บ้านถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายบางส่วน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยในเบื้องต้น เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 1 ชุด นม UHT พร้อมดื่ม จำนวน 1 ลัง และผ้าห่มจำนวน 1 ผืน