เลือกหน้า

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางวิจิตร ต่อพล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ตลอดจนบุคลากรและเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เคลื่อนที่ลงพื้นที่มอบแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยบูรณาการร่วมกับโครงการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 เพื่อให้บริการประชาชนเพื่อนำหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ไปให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหนองย่างชิ้น ตำบลหนองย่างชิ้น อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยมี นายวรรณพล ต่อพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน ซึ่งมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าตรวจวัดค่าสายตาและรับแว่นฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย