เลือกหน้า

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนครไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ ยากจนฯ ตามโครงการ “สร้าง/ซ่อม บ้านผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับครอบครัว นายสว่าง จันทร์หน่อ บ้านเลขที่ 13 หมูที่ 4 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ให้การสนับสนุนเงินในการซ่อมแซมบ้านฯ จำนวนเงิน 50,000 บาท โดยมี นายณรชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบบ้านฯ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด นายอำเภอนครไทย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีฯ ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบชุดเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวน 1 ชุด และผ้าห่ม 2 ผืน