เลือกหน้า

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 47 ราย ได้โลหิต จำนวน 19,650 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 18 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 18 ราย มีผู้รับเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต 7 ครั้ง และ 16 ครั้ง จำนวน 2 ราย ทางเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ยังได้กำหนดรับบริจาคโลหิตในรอบต่อไป ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก และวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก