เลือกหน้า

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วย เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง ม.4 บ.หมากแข้ง ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน  ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดเลย นำถุงเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 72 ถุง มอบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง  ผู้ยากไร้ในพื้นที่ ต.ด่านซ้าย และ ต.กกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

Tags: เลย