เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 มีนาคม 2563 พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ได้มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบรถเข็น
ถุงยังชีพแก่ผู้ป่วย จำนวน 
ราย ในเขตชุมชนกอตอใน ต.เบตง  อ.เบตง  จ.ยะลา