เลือกหน้า

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางมะลิ  วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 12  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ RAME  PROJECT   หลักสูตรพื้นฐานการอ่านออกเขียนได้ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองธงมูลนิธิจังหวัดพัทลุง ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด และอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย โดยมี ดร.ทิวากร  แก้วบุญส่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองธง กล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการโดยประธานยุวกาชาด มีอาสายุวกาชาดเข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน ณ  โรงเรียนนูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธิ ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง