เลือกหน้า

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก / ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ร่วมกับนายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยอำเภอแม่สอด ร่วมรับมอบผ้าเช็ดตัว เพื่อนำไปส่งมอบให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ทุรกันดารของจังหวัดตาก โดยเฉพาะนำไปมอบให้แก่เด็กนักเรียน เด็กเล็ก และคนชรา ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดตาก โดยมี
นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย / ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และคณะกรรมการ สมาชิก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ร่วมมอบผ้าเช็ดตัวที่ขอรับการสนับสนุนจากสมาชิกผู้มีจิตศรัทธาให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดตาก จำนวนทั้งสิ้น 3,228 ผืน (269 โหล) ณ ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดตาก (CSR TAK) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

Tags: ตาก