เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 เมษายน 2563 นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด
ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาด ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี และหัวหน้าส่วนราชการ รับมอบแอลกอฮอล์ จากบริษัทไทยเวฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน  2,500 ลิตร
ณ บริเวณห้องโถง  ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังใหม่