เลือกหน้า

วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอแม่สอด นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด มอบหมายให้ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอด ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนและให้การช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค
น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย ผ้าห่ม เจลแอลกอฮอล์ และยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 1 ราย ได้แก่
– นางแดง สุติปัน บ้านเลขที่ 44 หมู่ 5 บ้านห้วยไม้แป้น ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ร่วมออกเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย