เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 มีนาคม 2563 พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ออกเยี่ยมบ้านประชาชน
ที่ประสบอัคคีภัยได้รับความเสียหาย 5 หลัง ณ ชุมชนคงคาสามัคคี ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา และ ม.2 ต.ธารน้ำทิพย์  อ.เบตง  จ.ยะลา  และได้มอบเงินช่วยเหลือ
และถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแล้ว