เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 16 เมษายน 2563 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้กำลังใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) และมอบหน้ากากอนามัย
ให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารมอบ ถุงยังชีพครอบครัวละ 2 ชุด จำนวน 10 ครอบครัว โดยมี นางมนัสนันท์ ศุภพิทักษ์สกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร พ้อมด้วยนางลักษา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย ณ เขตพื้นที่เทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร