เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 21 เมษายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ สมาชิกฯ และเจ้าหน้าที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ร่วมกันบรรจุหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญญลักษณ์ สภากาชาดไทยใส่ซองไปรษณีย์ จำนวน 1,445 ชิ้น ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อจะนำไปจัดส่งให้แก่กลุ่ม อสม.ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ต่างๆ ภายในหมู่บ้าน และตำบลของอำเภอชัยบุรี อำเภอบ้านตาขุน
และอำเภอเกาะพะงันเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส (โควิด-19)