เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 เมษายน 2563 นางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางพัณพ์ลิฏา แก้วรัตน์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ
ออกเยี่ยมครอบครัว นางอัมพร  มากผ่อง อายุ 73 ปี ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องอุปโภค บริโภค และยังต้องอาศัยเพื่อนบ้านและวัด ในการหาอาหารเพื่อมาเลี้ยงตนเอง
และหลานในวัยเรียน (อายุ 6 ปี และอายุ 16 ปี) จำนวน 2 คน อยู่บ้านเลขที่ 354 หมู่ที่ 6 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้เหล่ากาชาด
จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท เครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น