เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 เมษายน 2563 นางนงนภัส คงเมือง นายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง พร้อมด้วยรองนายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง เลขานุการกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง เจ้าหน้าที่
กรรมการ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง ได้ดำเนินการตัดเย็บหน้ากากอนามัย ชนิดผ้า ของสภากาชาดไทย ตามรูปแบบที่กำหนด เพื่อจัดส่งให้เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน
นำไปแจกจ่ายให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ทั้งจังหวัด ณ ห้องสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง