เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 14 เมษายน 2563 นายสุจิโรจน์ คงเมือง นายอำเภอทุ่งช้าง พร้อมด้วยนางนงนภัส คงเมือง นายกนายอนุสรณ์ จีรวุฒิ ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง สมาชิกอส. อ.ทุ่งช้าง เจ้าหน้าที่สำนักงานบรรเทาสาธารณภัย สาขาเชียงกลาง กองร้อยทหารพรานที่ 3301 กำนันตำบลทุ่งช้าง
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ได้ตรวจเยี่ยมและสำรวจความเสียหายอันเนื่องมาจากวาตภัยและพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 บริเวณบ้านปางแก หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งช้าง
จำนวน 3 หลัง และบ้านมณีพฤกษ์ หมู่ที่ 11 ตำบลงอบ จำนวน 7 หลัง  และมีราษฎรเสียชีวิต จำนวน 1 ราย ในเบื้องต้นองค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งช้าง เทศบาลตำบลงอบ
กำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและร่วมกันซ่อมแซม ในส่วนของกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้างได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต จำนวน 2,000 บาท
และถุงยังชีพ จำนวน 10 ถุง