เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 เมษายน 2563 นายสุจิโรจน์ คงเมือง นายอำเภอทุ่งช้าง พร้อมด้วยนางนงนภัส คงเมือง นายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง  รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง
สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปอน ผู้ใหญ่บ้านเฉลิมราช ออกเยี่ยมผู้ประอัคคีภัย ราย นางออน ท้าวคาม บ้านเลขที่ 91/1 หมู่ที่ 8 บ้านเฉลิมราช
ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง และได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง ให้ผู้ประสบอัคคีภัย