เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ สมาชิกฯและเจ้าหน้าที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ร่วมกันบรรจุหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญญลักษณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 946 ชิ้น  ใส่ซองไปรษณีย์ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อจะนำไปจัดส่งให้แก่กลุ่ม อสม. ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่ต่างๆ ภายในหมู่บ้าน และตำบล ของอำเภอเกาะสมุยเพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรัส (โควิด – 19)