เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 20 เมษายน 2563 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานมอบชุดป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) ณ ห้องตาปี
ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ในการป้องกันตัว จากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ได้รับการสนับสนุน
จากกลุ่มโกวิท 20 ชนะ COVID-19 THAI HEROES จำนวน 500 ชุด ให้กับนายแพทย์มนู ศุกลสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี

นายจำนง สวัสดิ์วงศ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบเพื่อให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ
นำไปมอบต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ประจำโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พร้อมด้วยกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย