เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 เมษายน 2563 ณ บ้านหัวทุ่ง ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางศศวรรณ์  มณีโชติ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
และกิ่งกาชาดอำเภอพล ร่วมกับอำเภอพล
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ออกบรรเทาทุกข์ และมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งสิ้น 180 หลังคาเรือน