เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 เมษายน 2563  นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
คณะกรรมการ คณะที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกิจกรรม “ครัวชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี ช่วยภัย
COVID-19″  โดยมีการประกอบอาหารแจกจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ตลอดจนผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือพื้นที่เสี่ยงที่ต้อง
กักตนเองภายในที่พักเป็นเวลา 14 วัน  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี