เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 เมษายน 2563  นางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวนุชจรินทร์  ไชยสัจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการตัดเย็บ หน้ากากอนามัยแบบผ้า 
โครงการสภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากาก
อนามัยแบบผ้า
” ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า Coronavirus (COVID-19) จากผ้าฝ้ายมัสลินที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย ตามแบบที่สภากาชาดไทยกำหนด
ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ