เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 17 เมษายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายบรรเจิด สาริพัฒน์
นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี นางกัลยา จันทร์ศรี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีประธานชุมชนและ อสม. ร่วมลงพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เพื่อเยี่ยม นายประสงค์ เอี่ยมทองคำ อายุ 82 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 184 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจาก นายประสงค์ฯ เป็นผู้สูงอายุ
อาศัยอยู่บ้านพักของตัวเองตามลำพังสายตาพร่ามัว และมีอาการเจ็บเข่าจึงต้องพักอาศัยอยู่บ้านตลอดเวลาโดยจะมีหลานนำอาหารมาให้เป็นบางครั้ง มีรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุ
เดือนละ 800 บาท ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบเงิน จำนวน 5,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์
ในเบื้องต้นด้วย