เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 28 เมษายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบ Face Shield และเจลล้างมือให้กับนายพูลศักดิ์ โสภณปทุมรักษ์
นายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงันเพื่อให้นำไปมอบให้แก่
1. บุคลากรทางการแพทย์  ณ  โรงพยาบาลเกาะเต่า
2. เจ้าหน้าที่ตำรวจ  ณ  สถานีตำรวจภูธรเกาะเต่า
3. เจ้าหน้าที่  ณ  จุดคัดกรองโรคโควิด-19 ที่ท่าเรือเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี