เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที 17 เมษายน 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลย ออกรับบริจาคโลหิต โดยจัดตั้ง “หน่วยรับบริจาคโลหิต ภาคสนาม” ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
พร้อมมีมาตรการป้องกัน คัดกรองผู้บริจาคโลหิต ตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกาย จุดบริการเจลล้างมือ และแจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้มาบริจาคโลหิต โดยให้ใส่หน้ากาก
อนามัยทุกคน ก่อนเข้ารับการรับบริจาตโลหิต เพื่อเป็นการป้องกัน และการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 156 ยูนิต
และมีผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ จำนวน 5 ราย

Tags: เลย