เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 15 เมษายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ไปมอบ Face Shield
หน้ากากอนามัยแบบผ้าและเจลล้างมือให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ  ณ สถานีตำรวจภูธรบ้านนาสารและบุคลากรทางการแพทย์  ณ โรงพยาบาลบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบ Face Shield ให้หน่วยงานละ 60 ชิ้น มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้หน่วยงานละ 100 ชิ้น และมอบ
เจลล้างมือ ให้หน่วยงานละ 50 หลอด โดยมี พ.ต.อ.วิสุทธิ์ ภู่พันธ์ศรี ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบ้านนาสารนางฉวีวรรณ ทองสาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้าบริการงาน
ผู้ป่วยนอก ข้าราชการตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและพยาบาลเป็นผู้รับมอบฯ