เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 เมษายน 2563 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กรรมการและที่ปรึกษาเหล่ากาชาด
จังหวัดเลย ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบอาหารกล่องให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน แก่ 1. รพ.สต.นาอาน 2. รพ.สต.บ้านขอนแก่น 3.รพ.สต.ห้วยพุก 4.รพ.สต.ปากปวน 5.สถานีทดลองพืชไร่ จ.เลย ในการนี้ ได้รับฟัง
ปัญหาของผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) พร้อมมอบถุงยังชีพ ชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด 19 (ชุดเครื่อง
อุปโภคบริโภค) ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จำนวน 7 ชุด ให้กับผู้เฝ้าระวังกักตนเองต่อไป ณ วัดโพธิ์งาม
ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย