เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 15 เมษายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบ Face Shield
หน้ากากอนามัยแบบผ้าและเจลล้างมือให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลพระแสงและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ สถานีตำรวจภูธรพระแสง อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบ Face shield ให้หน่วยงานละ 60 ชิ้น มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้หน่วยงานละ 100 ชิ้น
และมอบเจลล้างมือ ให้หน่วยงานละ 50 หลอด โดยมี นายธวัช หงษ์บิน นายอำเภอพระแสง นพ.ดิเรก วงศ์ทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระแสง พ.ต.ท.ลือชัย ทองสินธุ์
รักษาราชการแทนผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรพระแสงเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พยาบาลและข้าราชการตำรวจ เป็นผู้รับมอบฯ