เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 15 เมษายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบ Face Shield
จำนวน 60 ชิ้น หน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 91 ชิ้น และเจลล้างมือ จำนวน 50 หลอด ให้แก่เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมี นายธวัช หงษ์บิน นายอำเภอพระแสง นายธวัชชัย เกลี้ยงกลม ผู้จัดการมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ  เป็นผู้รับมอบฯ