เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 15 เมษายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ไปมอบ
Face Shield จำนวน 60 ชิ้น หน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 100 ชิ้น และเจลล้างมือ จำนวน 50 หลอด ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลชัยบุรี
อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอชัยบุรี พญ.วิลาสินี ฉิมภักดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบุรี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและพยาบาล
เป็นผู้รับมอบฯ