เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 17 เมษายน 2563 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด
ผู้แทนภาค 2 รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์การทำความสะอาดประเภท
แอลกอฮอล์ 72
% จำนวน 2,000 ลิตร จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป เนื่องจากขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (
COVID-19) ประชาชนทั่วโลกติดเชื้อเป็นจำนวนมากรวมทั้งประเทศไทยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อโรค และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ซึ่งกำลังได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก หน่วยงานรัฐ องค์กร ประชาชนหลายฝ่ายได้ร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือ และหาแนวทางแก้ไขให้สถานการณ์ดังกล่าวกลับคืน
มาสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ มอบให้สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จำนวน 2,000 ลิตร และ จังหวัดลพบุรี จำนวน 500 ลิตร เพื่อแจกจ่ายต่อไป