เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 17 เมษายน 2563  นางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการ
ตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า “โครงการสภากาชาดไทย ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 ด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้า” ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
Coronavirus (COVID-19) จากผ้าฝ้ายมัสลินที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย ตามแบบที่สภากาชาดไทยกำหนด ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ