เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 16 เมษายน 2563 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 102 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ อาคารกรวิชญ์ นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มี
จิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 141 ราย ได้โลหิตจำนวน 79 ราย/ยูนิต คิดเป็น 35,550 ซีซี แสดงความประสงค์บริจาคดวงตา 1 ราย อวัยวะ 1 ราย ทั้งนี้
ได้รับความร่วมมือจากผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้างในพื้นที่สังกัดเป็นอย่างดี ในวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบ
หน้ากากอนามัยให้แก่ผู้มาร่วมบริจาคโลหิตและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน  100 ชิ้นด้วย  เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้