เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
วันที่ 15 เมษายน 2563 ศาลากลาง​จังหวัดปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้แทนสภากาชาดไทย ในการส่งมอบแอลกอฮอล์ 72%
ที่ได้รับมอบจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมอบให้จังหวัดปราจีนบุรี 500 ลิตร และมอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2,000 ลิตร เพื่อจะได้นำไปแจกจ่าย
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป