เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 14 เมษายน 2563 หอประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ผู้พิการ ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 3 ราย พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัย (ผ้า) จำนวน 100 ชิ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิค โดยมี นางสาวศิริ์ดาวัลย์ สรารัมย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้รับมอบฃ